ondansetron

Ondansetron blokuje účinky chemických látok v tele, ktoré môžu vyvolať nevoľnosť a zvracanie.

Ondansetron sa používa na prevenciu nauzey a vracania, ktoré môžu byť spôsobené chirurgickým zákrokom alebo liekmi na liečbu rakoviny (chemoterapia alebo ožarovanie).

Ondansetron nie je na zabránenie nevoľnosti alebo zvracania, ktoré sú spôsobené inými faktormi ako liečba rakoviny alebo chirurgický zákrok.

Nepoužívajte ondansetron, ak používate apomorfín (Apokyn).

Nepoužívajte ondansetron, ak ste alergický na ondansetron alebo podobné lieky, ako sú dolasetron (Anzemet), granisetron (Kytril) alebo palonosetron (Aloxi). Neužívajte ondansetron, ak používate aj apomorfín (Apokyn)

Skôr ako začnete užívať ondansetron, povedzte to svojmu lekárovi, ak máte ochorenie pečene alebo osobnú alebo rodinnú anamnézu syndrómu dlhodobej QT.

Perorálne dezintegračné tablety Ondansetronu môžu obsahovať fenylalanín. Informujte svojho lekára, ak máte fenylketonúriu (PKU).

Medzi závažné vedľajšie účinky ondansetronu patrí rozmazané videnie alebo dočasná strata videnia (trvajúca len niekoľko minút až niekoľko hodín), pomalá srdcová frekvencia, ťažkosti s dýchaním, úzkosť, vzrušenie, triaška, pocit, že by ste mohli prejsť a močiť menej ako obvykle alebo vôbec nie. Prestaňte užívať ondansetron a ihneď zavolajte lekára, ak máte niektorý z týchto vedľajších účinkov. Ondansetron môže poškodiť vaše myslenie alebo reakcie. Buďte opatrní, keď riadite alebo robte čokoľvek, čo si vyžaduje, aby ste boli upozornení.

Nepoužívajte ondansetron, ak používate apomorfín (Apokyn).

Aby ste sa uistili, že je ondansetron pre Vás bezpečný, povedzte to svojmu lekárovi, ak máte

ochorenie pečene; alebo

ak ste alergický na lieky podobné ondansetronu (dolasetron, granisetron, palonosetron).

FDA o tehotenstve B. Ondansetron neočakáva poškodenie nenarodeného dieťaťa. Informujte svojho lekára, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť počas liečby.

Nie je známe, či ondansetron prechádza do materského mlieka alebo či môže poškodiť dieťa dojčiace. Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte dieťa.

Ondansetron sa nemá podávať dieťaťu mladšiemu ako 4 roky.

Perorálne dezintegračné tablety Ondansetronu môžu obsahovať fenylalanín. Informujte svojho lekára, ak máte fenylketonúriu (PKU).

Užívajte ondansetron presne tak, ako Vám predpísal lekár. Postupujte podľa všetkých pokynov na štítku s predpismi. Neužívajte tento liek vo väčších alebo menších množstvách alebo dlhšie ako sa odporúča.

Ondansetron sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Prvá dávka sa zvyčajne užíva pred začatím operácie, chemoterapiou alebo ožarovaním. Postupujte veľmi opatrne podľa pokynov svojho lekára.

Vezmite ondansetronovú tabletu s plným pohárom vody.

Na podanie perorálne rozpadajúcej sa tablety (Zofran ODT)

Uchovávajte tabletu v blistri, kým nie ste pripravení ju užiť. Otvorte obal a odlepte fóliu. Tabletu nestláčajte cez fóliu alebo tabletu môžete poškodiť.

Pomocou suchých rúk vyberte tabletu a vložte ju do úst.

Tabletu neprehĺtajte celú. Nechajte ho rozpustiť v ústach bez žuvania.

Prehltnite niekoľkokrát, ako sa tableta rozpustí.

Použitie ondansetronu rozpustného perorálneho roztoku (pásu) (Zuplenz)

Ponechajte pásik vo vrecku na fóliu, kým nebudete pripravený na použitie lieku.

Pomocou suchých rúk odstráňte pás a položte ho na jazyk. Okamžite sa začne rozpúšťať.

Nepoužívajte prehltnúť celý pás. Nechajte ho rozpustiť v ústach bez žuvania.

Prehltnite niekoľkokrát po rozpustení pásu. Pokiaľ je to potrebné, môžete piť kvapalinu, aby ste pomohli prehltnúť rozpustený pás.

Po použití Zuplenzu si umyte ruky.

Odmerajte tekutý liek s dávkovacou striekačkou, alebo so špeciálnou dávkovacou lyžicou alebo liekovkou. Ak nemáte zariadenie na meranie dávky, požiadajte o lekára lekára.

Skladujte pri izbovej teplote mimo vlhkosti, tepla a svetla.

Vezmite si vynechanú dávku hneď, ako si spomeniete. Vynechajte vynechanú dávku, ak je takmer čas na ďalšiu plánovanú dávku. Neužívajte ďalšie lieky na doplnenie zmeškanej dávky.

Vyhľadajte lekársku pomoc alebo zavolajte linku Pomoc jedu na 1-800-222-1222.

Symptómy predávkovania môžu zahŕňať náhlu stratu videnia, ťažkú ​​zápchu, pocit svetla alebo mdloby.

Ondansetron môže poškodiť vaše myslenie alebo reakcie. Buďte opatrní, keď riadite alebo robte čokoľvek, čo si vyžaduje, aby ste boli upozornení.

Ak máte akýkoľvek z týchto príznakov alergickej reakcie na ondansetron, získajte okamžitú lekársku pomoc: vyrážka, žihľavka; horúčka, zimnica, ťažké dýchanie; opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla.

Okamžite zavolajte lekára, ak máte

rýchle alebo búšenie srdca

žltačka (žltnutie kože alebo očí)

rozmazané videnie alebo dočasná strata videnia (trvajúca len niekoľko minút až niekoľko hodín); alebo

vysoká hladina serotonínu v tele – vzrušenie, halucinácie, horúčka, rýchla srdcová frekvencia, hyperaktívne reflexy, nevoľnosť, vracanie, hnačka, strata koordinácie, mdloby.

Časté vedľajšie účinky ondansetronu môžu zahŕňať

hnačka alebo zápcha

bolesť hlavy

ospalosť; alebo

pocit únavy.

Toto nie je úplný zoznam vedľajších účinkov a iné sa môžu vyskytnúť. Informujte svojho lekára o lekárskych vedomostiach o vedľajších účinkoch Môžete hlásiť vedľajšie účinky FDA na 1-800-FDA-1088.

Obvyklá dávka Ondansetronu pre dospelých na nevoľnosť / vracanie – vyvolaná chemoterapiou

Odporúčaná dávka: Tri dávky 0,15 mg / kg (maximálne 16 mg na dávku). Prvá dávka sa podáva infúziu v priebehu 15 minút, začínajúc 30 minút pred začiatkom emetogénnej chemoterapie. Nasledujúce dávky (0,15 mg / kg až maximálne 16 mg na dávku) sa podávajú 4 a 8 hodín po prvej dávke. Alternatívne liečebné postupy; Perorálne rozpustná fóliová dávková forma; Vysoko emetogénna rakovinová chemoterapia: 24 mg podávaných postupne vo forme troch 8 mg filmov podaných 30 minút pred začiatkom jednodennej vysoko emetogénnej chemoterapie vrátane cisplatiny vyššej alebo rovnej 50 mg / m2; Stredne emetogénna rakovinová chemoterapia: Jedna 8 mg rozpustná fólia podávaná dvakrát denne. Prvá dávka sa má podať 30 minút pred začiatkom emetogénnej chemoterapie s následnou dávkou 8 hodín po prvej dávke.

Obvyklá dávka Ondansetronu pre nevoľnosť / zvracanie

Odporúčaná dávka: Tri dávky 0,15 mg / kg (maximálne 16 mg na dávku). Prvá dávka sa podáva infúziu v priebehu 15 minút, začínajúc 30 minút pred začiatkom emetogénnej chemoterapie. Nasledujúce dávky (0,15 mg / kg až maximálne 16 mg na dávku) sa podávajú 4 a 8 hodín po prvej dávke. Alternatívne liečebné postupy; Perorálne rozpustná fóliová dávková forma; Vysoko emetogénna rakovinová chemoterapia: 24 mg podávaných postupne vo forme troch 8 mg filmov podaných 30 minút pred začiatkom jednodennej vysoko emetogénnej chemoterapie vrátane cisplatiny vyššej alebo rovnej 50 mg / m2; Stredne emetogénna rakovinová chemoterapia: Jedna 8 mg rozpustná fólia podávaná dvakrát denne. Prvá dávka sa má podať 30 minút pred začiatkom emetogénnej chemoterapie s následnou dávkou 8 hodín po prvej dávke.

Obvyklá dávka dospelých pre nevoľnosť / zvracanie – pooperačná

4 mg iv (nezriedený) v priebehu 2 až 5 minút alebo IM bezprostredne pred indukciou anestézie alebo po operácii, ak nastane nevoľnosť alebo vracanie do 2 hodín po operácii. Alternatívne sa 4 mg (nezriedený) môže podať intramuskulárne ako jedna injekcia pre dospelých. Zatiaľ čo sa odporúča ako fixná dávka pre pacientov s hmotnosťou viac ako 40 kg, bolo skúmaných len málo pacientov nad 80 kg. Pacienti, u ktorých nedošlo k adekvátnej kontrole pooperačnej nevoľnosti a vracania po jednej, profylaktickej, predindukčnej, intravenóznej dávke ondansetronu 4 mg, podania druhej intravenóznej dávky 4 mg ondansetronu po operácii neposkytuje dodatočnú kontrolu na nauzeu a zvracanie. 16 mg perorálne 1 hodinu pred indukciou anestézie. Orálne rozpustná filmová dávková forma: 16 mg podávaná postupne ako dve 8 mg orálne rozpustné filmy 1 hodinu pred indukciou anestézie.

Obvyklá dávka dospelých pre nevoľnosť / zvracanie – vyvolaná žiarením

8 mg perorálne každých 8 hodín, poskytnite prvú dávku 1 až 2 hodiny pred rádioterapiou. Perorálne rozpustná fóliová dávková forma; Jedna 8 mg rozpustná fólia podávaná 3 krát denne. Pre celkové ožarovanie tela: Jedna 8 mg rozpustná fólia podaná 1 až 2 hodiny pred každou frakciou rádioterapie podávanou každý deň; Pri jednorazovej rádioterapii s vysokou dávkou do brucha: Jedna 8 mg perorálna rozpustná fólia podaná 1 až 2 hodiny pred rádioterapiou s následnými dávkami každých 8 hodín po prvej dávke počas 1 až 2 dní po dokončení rádioterapie. Pre dennú frakcionovanú rádioterapiu do brucha: Jedna 8 mg perorálna rozpustná fólia podaná 1 až 2 hodiny pred rádioterapiou s následnými dávkami každých 8 hodín po prvej dávke pre každodennú rádioterapiu.

Obvyklá dávka Ondansetronu pre dospelých pre dospelých

Štúdia (n = 150) – indukovaná intratekálnym fentanylom; 8 mg IV pred spinálnou anestézou.

Obvyklá dávka pre dospelých na alkoholovú závislosť

Štúdia (n = 321) – alkoholizmus s predčasným nástupom; 4 mcg / kg dvakrát denne.

Obvyklá dospelá dávka Ondansetronu pre post-estrogénne chvenie

Štúdia (n = 82); 8 mg IV, 3 až 5 minút pred indukciou anestézie.

Obvyklá pediatrická dávka pre nevoľnosť / zvracanie – pooperačná

Od 1 mesiaca do 12 rokov; 40 kg alebo menej: 0,1 mg / kg jednorazovej dávky IV, podávanej 2 až 5 minút bezprostredne pred alebo po indukcii anestézie, alebo po operácii, ak je prítomná nevoľnosť a / alebo vracanie krátko po operácii; 40 kg alebo viac: 4 mg jednorazová dávka IV, podávaná v priebehu 2 až 5 minút, bezprostredne pred alebo po indukcii anestézie alebo po operácii, ak je prítomná nevoľnosť a / alebo vracanie krátko po operácii.

Obvyklá pediatrická dávka Ondansetronu na nevoľnosť / zvracanie – indukovaná chemoterapia

Dieťa od 6 mesiacov do 18 rokov: 0,15 mg / kg (maximálne 16 mg na dávku) ako IV infúzia (viac ako 15 minút) podávaná 30 minút pred začiatkom emetogénnej liečby, potom 4 a 8 hodín po prvej dávke . 4 až 11 rokov: 4 mg perorálne podávané 30 minút pred začiatkom emetogénnej liečby, potom 4 mg perorálne 4 a 8 hodín po prvej dávke. Potom je 4 mg perorálne každých 8 hodín po 1 až 2 dňoch po ukončení emetogénnej liečby. 11 rokov alebo starší: 8 mg perorálne 3 krát denne alebo 24 mg perorálne jedenkrát denne; Liek s rozpustnou fóliou na perorálne použitie: Použitie rozpustných fólií na báze perorálneho roztoku ondansetrónu nie je indikované na liečbu nauzey a vracania spojených s vysoko emetogénnou chemoterapiou pri rakovine u pediatrických pacientov. Na prevenciu nevoľnosti a zvracania súvisiaceho s mierne emetogénnou chemoterapiou proti rakovine: U pediatrických pacientov vo veku 12 rokov a starších je dávkovanie rovnaké ako u dospelých. Pre pediatrických pacientov vo veku 4 až 11 rokov je dávka jedna perorálna rozpustná fólia 4 mg podávaná 3 krát denne. Prvá dávka sa má podať 30 minút pred začiatkom emetogénnej chemoterapie s následnými dávkami 4 a 8 hodín po prvej dávke. Jedna 4 mg perorálna rozpustná fólia sa má podávať trikrát denne (každých 8 hodín) počas 1 až 2 dní po ukončení chemoterapie.

Obvyklá pediatrická dávka pre gastroenteritídu

Štúdia (n = 145) – kontrola emesie počas ED fázy perorálnej rehydratácie; 6 mesiacov až 12 mesiacov: 1,6 mg perorálne každých 8 hodín; 1 rok až 3 roky: 3,2 mg perorálne každých 8 hodín; 4 roky alebo starší: 4 mg perorálne každých 8 hodín; Dávka bola podaná 15 minút pred začiatkom perorálnej rehydratácie.

Existuje mnoho ďalších liekov, ktoré môžu zvýšiť riziko problémov so srdcovým rytmom, ak ich užívate spolu s ondansetronom.

Povedzte svojmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré užívate, a o tých, ktoré začnete alebo prestanete užívať počas liečby ondansetronom

anagrelid

droperidol

metadón

antibiotikum – azitromycín, klaritromycín, erytromycín, levofloxacín, moxifloxacín, pentamidín

liek proti rakovine – oxid arzénu, vandetanib

antidepresívum – citalopram, escitalopram

lieky proti malárii – chloroquín, halofantrín

lieky srdcového rytmu – amiodarón, disopyramid, dofetilid, dronedarón, flekainid, ibutilid, chinidín, sotalol; alebo

liek na liečbu psychiatrickej poruchy – chlórpromazín, haloperidol, pimozid, tioridazín.

Tento zoznam nie je dokončený. Iné lieky môžu interagovať s ondansetronom, vrátane liekov na predpis a voľne predajných liekov, vitamínov a rastlinných produktov. Nie všetky možné interakcie sú uvedené v tomto sprievodcovi liekov.

Verzia: 11.02. Dátum revízie: 2014-10-28, 2:45:25 PM.

naproxenom a esomeprazolom (perorálna cesta)

Je veľmi dôležité, aby Váš lekár skontroloval váš pokrok pri pravidelných návštevách počas užívania tohto lieku. To vám umožní, aby váš lekár zistil, či liek funguje správne a či ste ho mali naďalej užívať. Na kontrolu nežiaducich účinkov môže byť potrebná krv, moč a iné laboratórne testy.

Naproxen môže zvýšiť riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody. To je pravdepodobnejšie u ľudí, ktorí už majú srdcové choroby. Ľudia, ktorí používajú tento liek dlhší čas, môžu mať aj vyššie riziko. Ak máte akékoľvek príznaky srdcového infarktu alebo mozgovej príhody, okamžite dostanete pomoc v prípade potreby. Niektoré možné príznaky sú bolesť na hrudníku alebo nepríjemný pocit, nerovnomerný tlkot srdca, bolesť, ktorá sa šíri do ruky alebo čeľuste, nezvyčajné potenie, pocit slabosti, problémy s dýchaním, nepríjemné prejavy alebo slabosť na jednej strane tela.

Naproxen môže spôsobiť krvácanie do žalúdka alebo čriev. Tento problém sa môže stať bez varovných signálov. Je to pravdepodobnejšie, ak ste v minulosti mali vred žalúdka, ak pravidelne fajčíte alebo pijete alkohol, máte viac ako 60 rokov, máte zlé zdravie alebo používate určité iné lieky (ako sú steroidy alebo krv riedidlo).

Tento liek môže spôsobiť závažný typ alergickej reakcie nazývanej anafylaxia. Anafylaxia môže byť život ohrozujúca a vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Ak užívate tento liek, ihneď zavolajte lekárovi, ak máte vyrážku, svrbenie, chrapot, ťažkosti s dýchaním, problémy s prehĺtaním alebo akýkoľvek opuch Vašich rúk, tváre alebo úst.

Pri použití tohto lieku sa môžu vyskytnúť závažné kožné reakcie. Ak máte pri používaní tohto lieku niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď sa poraďte so svojím lekárom: pľuzgiere, olupovanie alebo uvoľnenie pokožky, triaška, kašeľ, hnačka, horúčka, svrbenie, bolesť kĺbov alebo svalov, červené kožné lézie, bolesť v krku , vredy, vredy alebo biele škvrny v ústach alebo na perách alebo neobvyklá únava alebo slabosť.

Používanie tohto lieku počas neskorého tehotenstva môže poškodiť vaše nenarodené dieťa. Ak si myslíte, že ste otehotneli počas užívania tohto lieku, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Okamžite sa poraďte so svojím lekárom, ak máte akékoľvek príznaky problémov s pečeňou vrátane tmavého moču alebo bledých stolíc, nauzey, vracanie, strata chuti do jedla, bolesť v hornej časti žalúdka alebo žltnutie pokožky alebo očí.

Ak máte horúčku, bolesť kĺbov, kožnú vyrážku, opuch tela, chodidiel alebo členkov alebo neobvyklé zvýšenie telesnej hmotnosti po užití tohto lieku, ihneď sa poraďte so svojím lekárom. Mohli by to byť príznaky akútnej intersticiálnej nefritídy.

Užívanie tohto lieku po dlhú dobu môže spôsobiť, že vaše telo bude ťažšie absorbovať vitamín B12. Informujte svojho lekára, ak máte obavy z nedostatku vitamínu B12.

Tento liek môže spôsobiť hypomagnezémiu (nízky obsah horčíka v krvi). Ak užívate tento liek dlhšie ako jeden rok alebo ak užívate tento liek spolu s digoxínom (Lanoxin®) alebo niektorými diuretikami alebo “tabletkami na vodu”, Váš lekár môže chcieť skontrolovať krvnú hladinu. Zastavte používanie tohto lieku a ihneď sa poraďte so svojím lekárom, ak máte záchvaty (kŕče), rýchly, pretekací alebo nerovnomerný tep srdca, svalové kŕče (tetany), tras alebo neobvyklú únavu alebo slabosť.

Okamžite sa poraďte so svojím lekárom, ak užívate tento liek, ktorý nezostane, bolesť žalúdka a horúčka.

Neprestaňte užívať tento liek bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom, alebo ak to váš lekár nepovie.

Pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom alebo lekárskymi vyšetreniami povedzte svojmu lekárovi, že používate tento liek. Možno bude potrebné, aby ste pred začiatkom liečby prerušili užívanie lieku alebo aby ste prešli na iný liek.

Neužívajte iné lieky, pokiaľ neboli prerokované so svojím lekárom. Patria sem lieky na predpis (napr. Atazanavir, nelfinavir, Reyataz®, Viracept®) alebo lieky bez lekárskeho predpisu (OTC) a bylinné (napr. Ľubovník bodkovaný) alebo vitamínové doplnky.

diagnostika neuromyelitídy

Lekári vykonávajú dôkladné hodnotenia s cieľom vylúčiť iné nervové (neurologické) stavy, ktoré majú podobné príznaky a symptómy ako neuropsyelitída optika (NMO). Rozlíšenie NMO od roztrúsenej sklerózy (MS) a iných podmienok zaručuje, že dostanete najvhodnejšiu liečbu.

Ak chcete diagnostikovať stav, Váš lekár preskúma vašu anamnézu a príznaky a vykoná fyzickú prehliadku. Ďalšie štúdie môžu zahŕňať

Skúšky krvného séra. V testoch na krvnom sére lekári testujú protilátku NMO-IgG, ktorá pomáha lekárom rozlíšiť NMO od MS a iných neurologických stavov. objavili túto protilátku, ktorá je špecifickým markerom pre NMO.

Váš lekár môže nájsť túto protilátku tým, že vyšetrí vašu vzorku krvi a v niektorých prípadoch vašu miechovú tekutinu. Tento test pomáha lekárom včas diagnostikovať NMO.

Lumbálna punkcia (spinálny kohútik). Počas tejto skúšky Vám lekár umiestni ihlu do dolnej časti chrbta, aby ste odstránili malé množstvo miechovej tekutiny. Lekári testujú hladiny imunitných buniek, proteínov a protilátok v tekutine. Tento test môže pomôcť vášmu lekárovi rozlíšiť NMO od MS.

V NMO mozgová tekutina môže počas epizód NMO vykazovať výrazne zvýšené bielych krviniek, čo je väčšie, ako je normálne pozorované u MS, hoci to nie vždy dôjde.

Evokované potenciály. Evokované potenciály, nazývané aj evokované testy odpovede, testujú reakciu mozgu na podnety, ako sú zvuky, pamiatky alebo dotyk. Lekári pripevňujú na pokožku hlavy malé drôty (elektródy) a v niektorých prípadoch aj ušné laloky, krk, rameno, nohu a chrbát. Zariadenie napojené na elektródy zaznamenáva reakcie mozgu na podnety.

Tieto testy pomáhajú lekárovi nájsť lézie alebo poškodené oblasti nervov, miechy, zrakového nervu, mozgu alebo mozgového kmeňa.

príprava ópia

Použitie Pre prípravu ópia

Prípravky ópia sa používajú spolu s ďalšími opatreniami na liečbu ťažkej hnačky. Tieto lieky patria do skupiny liekov nazývaných omamné látky. Ak sa vezme príliš veľa narkotík, môže sa stať návyk, spôsobujúci duševnú alebo fyzickú závislosť. Keď prestanete užívať liek, fyzická závislosť môže viesť k nežiaducim účinkom na vysadenie.

Pred použitím prípravy ópia

Prípravky na opiu sú k dispozícii iba na základe lekárskeho predpisu.

Informujte svojho lekára, ak ste niekedy mali nejakú nezvyčajnú alebo alergickú reakciu na lieky v tejto skupine alebo na iné lieky. Tiež povedzte svojmu zdravotníckemu pracovníkovi, ak máte akékoľvek iné typy alergií, ako napríklad farbivá na potraviny, konzervačné látky alebo zvieratá. V prípade výrobkov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, si pozorne prečítajte štítky alebo zložky obalu.

Problémy s dýchaním sa môžu vyskytnúť najmä u detí vo veku do 2 rokov, ktorí sú zvyčajne citlivejší ako dospelí na účinky prípravkov ópia.

Problémy s dýchaním môžu byť obzvlášť pravdepodobné, že sa vyskytnú u starších pacientov, ktorí sú zvyčajne citlivejší ako mladší dospelí na účinky prípravkov ópia.

Prípravky ópia sa neštudovali u tehotných žien. Avšak morfín (obsiahnutý v týchto liekoch) spôsobil vrodené chyby u zvierat pri podávaní vo veľmi veľkých dávkach.

Pravidelné užívanie prípravkov ópia počas tehotenstva môže spôsobiť závislosť plodu na lieku. To môže viesť k neželaným nežiaducim účinkom u novorodenca. Taktiež tieto lieky môžu spôsobiť problémy s dýchaním u novorodenca, najmä ak sú užívané tesne pred pôrodom.

Prípravky ópia neboli hlásené ako príčiny problémov u dojčiacich detí.

Správne používanie prípravy ópia

Používanie liekov v tejto triede s niektorým z nasledujúcich liekov sa zvyčajne neodporúča, ale v niektorých prípadoch sa môže vyžadovať. Ak sú oba lieky predpísané spoločne, lekár môže zmeniť dávku alebo ako často užívate jeden alebo obidva lieky.

Niektoré lieky by sa nemali používať v čase alebo v čase, keď sa jesť jedlo alebo jesť určité druhy potravín, pretože sa môžu vyskytnúť interakcie. Používanie alkoholu alebo tabaku s určitými liekmi môže tiež spôsobiť vzájomné pôsobenie. Diskutujte so svojím lekárom o používaní lieku s jedlom, alkoholom alebo tabakom.

Prítomnosť iných zdravotných problémov môže mať vplyv na používanie liekov v tejto triede. Uistite sa, že informujete svojho lekára, ak máte nejaké iné zdravotné problémy

prípravok ópia sa má užívať ústami, aj keď je v kvapkanej fľaši. Množstvo, ktoré máte užívať, sa má merať pomocou špeciálneho kvapkadla, ktorý je k dispozícii s Vašim lekárskym predpisom a riedený vodou tesne pred podaním každej dávky. To spôsobí, že liek bude mliečny, ale bude fungovať.

Ak váš liek neprichádza do kvapkanej fľaše a pokyny na fľaši hovoria, že si ju vezmete čajovou lyžičkou, nie je potrebné ju pred použitím zriediť.

Ak príprava ópia narúša váš žalúdok, lekár môže chcieť, aby ste si ho užívali s jedlom.

Užívajte prípravok na výrobu opia len podľa pokynov lekára. Neužívajte viac, neužívajte to častejšie a neužívajte ho dlhšie, než Vám nariadil lekár. Je to dôležité najmä pre malé deti a starších pacientov, ktorí sú obzvlášť citliví na účinky prípravkov na výrobu ópia. Ak sa vezme príliš veľa, príprava ópia sa môže stať návyk (spôsobujúca duševnú alebo fyzickú závislosť) alebo môže viesť k problémom v dôsledku predávkovania.

Dávkovanie liekov v tejto triede bude pre rôznych pacientov odlišné. Dodržujte pokyny lekára alebo pokyny na štítku. Nasledujúce informácie zahŕňajú iba priemerné dávky týchto liekov. Ak je vaša dávka iná, nezmení ju, pokiaľ Vám to lekár nepovie.

Množstvo lieku, ktoré užívate, závisí od intenzity lieku. Taktiež počet dávok, ktoré užívate každý deň, časový interval medzi dávkami a dĺžka užívania lieku závisia od zdravotného problému, pre ktorý užívate liek.

Ak vynecháte dávku prípravy ópia, užite ju čo najskôr. Ak však máte skoro čas na ďalšiu dávku, preskočte vynechanú dávku a vráťte sa na svoj pravidelný dávkovací režim. Nezdvojujte dávky.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Uchovávajte lieky v uzavretej nádobe pri izbovej teplote, mimo dosahu tepla, vlhkosti a priamemu svetlu. Chráňte pred mrazom.

Neuchovávajte neaktuálne lieky alebo lieky, ktoré už nie sú potrebné.

Uchovávajte nádobu na prípravu ópia tesne uzavretú, aby ste zabránili odparovaniu alkoholu a aby sa liek stal silnejším.

Informujte sa u svojho lekára, ak sa vám hnačka nezastaví po 1 alebo 2 dňoch alebo ak sa u Vás vyvinie horúčka.

prípravok ópia pridáva k účinku alkoholu a iných tlmivých látok na CNS (lieky, ktoré spomaľujú nervový systém a môžu spôsobiť ospalosť). Niektoré príklady látok tlmiacich CNS sú antihistaminiká alebo lieky na alergiu na sennú nádchu, iné alergie alebo nachladenie, sedatíva, trankvilizéry alebo lieky na spanie, lieky proti bolesti na predpis alebo iné narkotiká, barbituráty, liek na záchvaty, svalové relaxancie alebo anestetiká vrátane niektorých zubných anestetík , Nepijte alkoholické nápoje a pred užívaním niektorého z vyššie uvedených liekov sa poraďte so svojím lekárom, kým užívate prípravok ópia.

Príprava ópia môže spôsobiť, že niektorí ľudia sa môžu stať ospanlivými, závratmi, zahmlenými, alebo menej v pohotovosti, než sú normálne. Dokonca aj keď sa užíva pred spaním, môže to spôsobiť, že niektorí ľudia sa cítia ospalí alebo menej náchylní na vznik. Uistite sa, že viete, ako reagujete na prípravu ópia predtým, ako budete viesť vozidlo, používať stroje alebo robiť čokoľvek iné, ktoré by mohlo byť nebezpečné, ak máte závraty alebo nie ste ostražití.

Závraty, závraty alebo mdloby môžu byť obzvlášť pravdepodobné, ak sa objavíte náhle z ležiacej alebo sediacej polohy. Zvyšovanie pomalého pomôže zmierniť tento problém. Ak sa po príprave ópia cítite veľmi závraty, zahmlené alebo slabé, môže pomôcť ležať na chvíľu.

Bezpečnostné opatrenia pri príprave prípravku ópia

Ak ste pravidelne užívali prípravu ópia niekoľko týždňov alebo dlhšie, neprestaňte ho používať bez toho, aby ste sa najskôr poradili so svojím lekárom. Váš lekár môže chcieť, aby ste postupne znižovali množstvo, ktoré užívate pred úplným zastavením, aby ste znížili pravdepodobnosť nežiaducich účinkov pri vysadení.

Ak si myslíte, že vy alebo niekto iný môže mať predávkovanie, ihneď získajte pomoc v núdzi. Predávkovanie prípravy ópia alebo užívanie alkoholu alebo iných látok tlmiacich CNS s prípravou ópia môže viesť k bezvedomiu a možno k smrti. Príznaky predávkovania zahŕňajú kŕče (záchvaty), zmätenosť, silnú nervozitu alebo nepokoj, ťažké závraty, ťažkú ​​ospalosť, pomalé alebo nepravidelné dýchanie a silnú slabosť.

Spolu s potrebnými účinkami môže liek spôsobiť nežiaduce účinky. Hoci nie všetky tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť, ak sa vyskytnú, môžu potrebovať lekársku pomoc.

Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov predávkovania, ihneď získajte okamžitú pomoc

Tiež sa ihneď skontaktujte so svojím lekárom, ak sú niektoré z nasledujúcich vedľajších účinkov závažné a náhle sa vyskytnú, pretože môžu naznačovať závažnejší a nebezpečnejší problém s vašimi črevámi

Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom

Môžu sa vyskytnúť niektoré vedľajšie účinky, ktoré obvykle nepotrebujú lekársku pomoc. Tieto vedľajšie účinky môžu počas liečby zmiznúť, keď sa vaše telo prispôsobí lieku. Tiež váš zdravotnícky pracovník môže byť schopný povedať vám o spôsoboch, ako zabrániť alebo znížiť niektoré z týchto vedľajších účinkov. Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov pretrváva alebo je obťažujúci, alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho zdravotníka

Keď prestanete používať prípravu ópia, môže sa stať, že vaše telo potrebuje čas na úpravu. Dĺžka tohto času závisí od množstva lieku, ktorý ste použili, a od ako dlho ste ho používali. Počas tejto doby sa poraďte so svojím lekárom, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov

Prípravky na prípravu ópia Vedľajšie účinky

Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené, sa môžu vyskytnúť aj u niektorých pacientov. Ak spozorujete akékoľvek iné účinky, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka.

orálne zdravie: liečba a starostlivosť

Trendy týkajúce sa orálneho zdravia

Najčastejšie krivé zuby, prekrvenie a podkolenky sú zdedené vlastnosti, rovnako ako farba očí alebo veľkosť vašich rúk.

Každý chce veľký úsmev, ale mnohí z nás potrebujú pomoc tam. Stále viac ľudí má úspech s jasnými ortodontickými zariadeniami, ktoré sa nazývajú zarovnávače.

Ak má vaše dieťa skrútené zuby alebo neusporiadanú čeľusť, môže to byť čas na návštevu ortodontistu.

Ak máte zúbkované zuby a / alebo neusporiadaný skus (úskok alebo prehltnutie), existuje celá škála procedúr, ktoré môžu pomôcť narovnať zuby, vrátane priečok a zadržiavačov.

Držiaky, drôty, pružiny, gumové pásy a iné spotrebiče môžu prilákať jedlo a plak, ktoré môžu škvrny zubami, ak nie sú odstránené.

Zistite, aké podmienky môžu vyžadovať orálnu chirurgiu a čo môžete očakávať.

Koreňový kanál je ošetrenie, ktoré sa používa na opravu a záchranu zuba, ktorý sa zle rozpadne alebo sa nakazí.

Zub, ktorý je vážne poškodený, môže byť potrebné odstrániť. Chirurg, ktorý sa špecializuje na operácie úst (ústny a maxilofaciálny chirurg) alebo váš zubár, môže odstrániť zub.

Gumový štep môže byť potrebný na ochranu vašich zubov pred škodlivými účinkami recesie ďasien, alebo sa môžete rozhodnúť, že máte zlepšiť vzhľad vášho úsmevu.

Tiež nazývané gumovité pretváranie alebo tkanivové sochárstvo, tento kozmetický zubársky postup môže dokonca vyčistiť nerovnomernú čiaru ďasien a dať vám úsmev, na ktorý môžete byť hrdí.

Akékoľvek zubné záchvaty ako zranenie zubov alebo ďasien môžu byť potenciálne vážne a nemali by sa ignorovať.

Zubné lepenie je postup, pri ktorom sa aplikuje zubovo sfarbený živicový materiál (odolný plastový materiál) a spevňuje sa špeciálnym svetlom, ktoré nakoniec “spojí” materiál s zubom, aby obnovil alebo zlepšil úsmev človeka.

Existuje celá rada liečby ochorenia ďasien v závislosti od štádia ochorenia, ako ste mohli reagovať na skoršie liečby a celkový zdravotný stav.

Výplne sa používajú aj na opravu popraskaných alebo zlomených zubov a zubov, ktoré boli opotrebované z nesprávneho použitia (ako napríklad z brúsenia zubov alebo zubov).

Keď sa používa na “vytvrdzovanie” náplne, laser pomáha posilniť spojenie medzi náplňou a zubom. Pri používaní v postupoch bielenia zubov pôsobí laser ako zdroj tepla a zvyšuje účinok činidiel na zuby.

Zubné implantáty sú náhradné zubné korene. Implantáty poskytujú pevný základ pre fixné (trvalé) alebo vymeniteľné náhradné zuby, ktoré sú vyrobené tak, aby zodpovedali vašim prirodzeným zubom.

Zubná koruna je zubovitá “čiapka”, ktorá je umiestnená nad zubom – na zakrytie zuba, aby sa obnovil jeho tvar a veľkosť, sila a zlepšenie jeho vzhľadu.

Zubné dýhy (niekedy nazývané porcelánové dyhy alebo dentálne porcelánové lamináty) sú oblátky tenké, na mieru vyrobené škrupiny materiálov zubov, ktoré sú určené na zakrytie predného povrchu zubov na zlepšenie vášho vzhľadu.

Most je tvorený dvoma korunami pre zuby na každej strane medzery – tieto dva kotviace zuby sa nazývajú oporné zuby – a falošný zub / zuby medzi nimi.

Zubné náhrady sú rôzne spôsoby, ako môže váš zubár nahradiť alebo obnoviť chýbajúce zuby alebo chýbajúce časti zubnej štruktúry.

Odvzdušnenie je technológiou bez vŕtania, ktorú niektorí zubári používajú na odstránenie zubného kazu a iných aplikácií.

Liečba sucho v ústach závisí od toho, čo spôsobuje problém.

Rekontúracie alebo pretváracie zuby (nazývané aj odontoplastika, eameloplastika, striptíz alebo štíhlenie) je postup, pri ktorom sa odstraňujú malé množstvá zubnej skloviny, aby sa zmenila dĺžka, tvar alebo povrch zuba.

Aj keď trvalé zuby mali trvať celý život, existuje niekoľko dôvodov, prečo môže byť potrebná extrakcia zubov.

Ak je váš zub zlomený, rozštiepený alebo zlomený, čo najskôr navštívte svojho zubára. Inak by sa váš zub mohol ďalej poškodiť alebo sa nakaziť, čo môže spôsobiť, že skončíte stratou zuba.

Tesniace prostriedky sú tenké plastové nátery natreté na žuvacích plochách zubov – zvyčajne zadné zuby (premoláry a moláry) – aby sa zabránilo zubnému kazu.

Chrániče úst sú kryty nosené na zuboch a často sa používajú na ochranu zubov pred poškodením zubov a počas športu.

Nájdete tu tipy a triky, ako aj najnovšie správy a výskum o orálnom zdraví.

Momentálne ste

Iba 18,5% mnohých ľudí na svete nikdy netopie. Chýba vám jednoduchým spôsobom, ako urobiť veľký rozdiel v zdraví vašich úst. Bez ohľadu na to, ako dobre kefujete, stále sa vytvára povlak medzi zubami a ďasnami. Niť odstráni potravu zachytenú medzi zubami a odstráni fóliu baktérií, ktorá sa tvorí predtým, než sa zmení na plaketu, čo môže zapríčiniť zápaly ďasien (zápal ďasien), dutiny a straty zubov. Pokúste sa začať používať len jeden zub.

Ste jedným z 31% mnohých ľudí na svete, ktorí nemajú každodennú príchuť. Chýba vám jednoduchým spôsobom, ako urobiť veľký rozdiel v zdraví vašich úst. Bez ohľadu na to, ako dobre kefujete, stále sa vytvára povlak medzi zubami a ďasnami. Štetiny zubnej kefky samotné nemôžu účinne vyčistiť medzi týmito tesnými priestormi. Flossing odstraňuje až 80% filmu, ktorý vytvrdzuje do plaku, čo môže spôsobiť zapálenie ďasien (zápal ďasien), dutiny a straty zubov. Zamerajte sa na ďalšie 3 dni!

Ste jedným z 31% mnohých ľudí na svete, ktorí nemajú každodennú príchuť, ale vy ste na dobrej ceste pozitívne ovplyvniť vaše zuby a ďasná. Bez ohľadu na to, ako dobre kefujete, stále sa vytvára povlak medzi zubami a ďasnami. Štetiny zubnej kefky samotné nemôžu účinne vyčistiť medzi týmito tesnými priestormi. Flossing odstraňuje až 80% filmu, ktorý vytvrdzuje do plaku, čo môže spôsobiť zapálenie ďasien (zápal ďasien), dutiny a straty zubov. Zamerajte sa na všetky 7 dní!

Iba 50,5% mnohých ľudí na svete denne a dobre pre vás, že ste jedným z nich! Bez ohľadu na to, ako dobre kefujete, stále sa vytvára povlak medzi zubami a ďasnami. Štetiny zubnej kefky samotné nemôžu účinne vyčistiť medzi týmito tesnými priestormi. Flossing odstraňuje až 80% filmu, ktorý vytvrdzuje do plaku, čo môže spôsobiť zapálenie ďasien (zápal ďasien), dutiny a straty zubov. Blahoželáme vám k dobrému zvyku v oblasti ústneho zdravia!

Nájdete tu tipy a triky, ako aj najnovšie správy a výskum o orálnom zdraví.

ZDROJE

Zubná asociácia, zdraví ľudia 2010

operand chlorhexidín glukonát

Použitie pre operand chlorhexidín glukonát

Terapeutická trieda: antibakteriálny čistiaci prostriedok

Pri rozhodovaní o používaní lieku sa musí zvážiť riziko užívania lieku v porovnaní s dobrou účinnosťou. Toto je rozhodnutie, ktoré vy a váš lekár urobíte. Pri tomto lieku je potrebné zvážiť nasledujúce

Informujte svojho lekára, ak ste niekedy mali nejakú nezvyčajnú alebo alergickú reakciu na tento liek alebo na iné lieky. Tiež informujte svojho zdravotníka, ak máte akékoľvek iné typy alergií, ako napríklad potraviny, farbivá, konzervačné látky alebo zvieratá. V prípade výrobkov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, si pozorne prečítajte štítky alebo zložky obalu.

Vzhľadom na potenciál chlórhexidínu spôsobiť nadmerné podráždenie kože a riziko zvýšenej absorpcie cez kožu sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 mesiace.

Nie sú dostupné žiadne informácie o vzťahu veku k účinkom chlorhexidínu u geriatrických pacientov.

Hoci niektoré lieky sa vôbec nesmú používať spoločne, v iných prípadoch sa môžu používať dva rôzne lieky, a to aj vtedy, ak sa môže vyskytnúť interakcia. V týchto prípadoch môže Váš lekár chcieť zmeniť dávku alebo môžu byť potrebné ďalšie opatrenia. Povedzte svojmu zdravotníckemu odborníkovi, ak užívate akýkoľvek iný lekársky predpis alebo lekárske predpisy.

Niektoré lieky by sa nemali používať v čase alebo v čase, keď sa jesť jedlo alebo jesť určité druhy potravín, pretože sa môžu vyskytnúť interakcie. Používanie alkoholu alebo tabaku s určitými liekmi môže tiež spôsobiť vzájomné pôsobenie. Diskutujte so svojím lekárom o používaní lieku s jedlom, alkoholom alebo tabakom.

Pred použitím Operand chlorhexidín glukonátu

Prítomnosť iných zdravotných problémov môže mať vplyv na používanie tohto lieku. Uistite sa, že informujete svojho lekára, ak máte nejaké iné zdravotné problémy

Táto časť poskytuje informácie o správnom používaní množstva výrobkov obsahujúcich chlórhexidín. Nesmie byť špecifická pre operand chlorhexidín glukonát. Prečítajte si prosím pozorne.

Niektoré produkty chlórhexidínu sa použijú v nemocničnom alebo klinickom prostredí. Liek bude podávať zdravotná sestra alebo iný vyškolený zdravotnícky pracovník.

Môžete vás poučiť, aby ste tento liek používali doma. Je veľmi dôležité, aby ste tento liek používali iba podľa pokynov lekára. Nepoužívajte viac, nepoužívajte ho častejšie a nepoužívajte ho dlhšie, ako Vám nariadil lekár. Môže to spôsobiť podráždenie pokožky.

Rôzne formy lieku sa používajú rôznymi spôsobmi. Uistite sa, že ste pochopili pokyny pre produkt, ktorý ste dostali pred jeho použitím. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Postupujte podľa pokynov lekára, ako čistiť a starostlivo ošetriť pokožku pred a po použití tohto lieku. Uistite sa, že ste pochopili všetky pokyny a položte otázky, ak zistíte, že niečo nie je jasné.

Chlorhexidín sa má používať len na pokožke. Nepoužívajte ho ani ho nevhajte do očí, uší, úst alebo nosa. Nepoužívajte ju na genitálnej oblasti (pohlavné orgány) ani na análnu oblasť. Ak sa dostanete do týchto oblastí, okamžite ho vypláchnite.

Dávka tohto lieku sa bude líšiť u rôznych pacientov. Dodržujte pokyny lekára alebo pokyny na štítku. Nasledujúce informácie zahŕňajú iba priemerné dávky tohto lieku. Ak je vaša dávka iná, nezmení ju, pokiaľ Vám to lekár nepovie.

Množstvo lieku, ktoré užívate, závisí od intenzity lieku. Taktiež počet dávok, ktoré užívate každý deň, časový interval medzi dávkami a dĺžka užívania lieku závisia od zdravotného problému, pre ktorý užívate liek.

Opýtajte sa svojho zdravotníckeho pracovníka, ako by ste mali zlikvidovať akýkoľvek liek, ktorý nepoužívate.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Neuchovávajte neaktuálne lieky alebo lieky, ktoré už nie sú potrebné.

Uchovávajte lieky v uzavretej nádobe pri izbovej teplote, mimo dosahu tepla, vlhkosti a priamemu svetlu. Chráňte pred mrazom.

Produkty Chloraprep® a Hibistat® obsahujú veľké množstvo alkoholu (70%) a sú horľavé. Neskladujte ich v blízkosti plameňa, ohrievača alebo elektrického zariadenia.

Informujte sa u svojho lekára, ak sa váš problém s kožou zhorší. Zavolajte svojho lekára, ak máte podráždenie pokožky, ktoré nezmizne, napríklad sčervenanie, svrbenie alebo pálenie v oblasti, kde ste použili tento liek.

Tento liek by sa nemal používať dlhší čas na veľkých miestach tela. Dodržujte pokyny lekára o tom, ako dlho užívať tento liek.

Tento liek môže spôsobiť vážne a trvalé poškodenie pri umiestnení do očí, uší alebo úst. Pred použitím tohto lieku starostlivo dodržiavajte všetky pokyny, aby ste predišli závažným vedľajším účinkom.

Tento liek môže spôsobiť hnedú škvrnu na oblečení, ak je prítomný aj chlór. Tieto škvrny nemusia byť odstránené pravidelným praním. Na umytie alebo bielenie látok vystavených tomuto lieku používajte iba nechlorové výrobky. Ak má liek pokyny na balení o umývaní tkanín, pozorne ich dodržiavajte.

Správne používanie chlórhexidínu

Produkty Chloraprep® a Hibistat® obsahujú veľké množstvo alkoholu (70%) a sú horľavé. Nepoužívajte ich a neskladujte v blízkosti plameňa, ohrievača alebo elektrického zariadenia. Nepoužívajte liek počas fajčenia. Použite liek na dobre vetranom mieste.

Spolu s potrebnými účinkami môže liek spôsobiť nežiaduce účinky. Hoci nie všetky tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť, ak sa vyskytnú, môžu potrebovať lekársku pomoc.

Okamžite sa poraďte s lekárom, ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov

Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené, sa môžu vyskytnúť aj u niektorých pacientov. Ak spozorujete akékoľvek iné účinky, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka.

Dostupnosť Rx / OTC Rx a / alebo OTC

Gravidita Kategória C Riziko nemožno vylúčiť

Bezpečnostné opatrenia pri používaní operandu chlórhexidín glukonátu

Program CSA N Nie je kontrolovaným liekom

História schválení Kalendár histórie liekov v FDA

Dezinfekcia kože, predoperačný chlórhexidínový topik, Hibiclens, Betasept, ChloraPrep One-Step

Parodontitída doxycyklín, minocyklín, chlórhexidín topický, Peridex

Mukozitis chlórhexidín topický, Peridex, hyaluronát sodný topický, Caphosol

Gingivitída hydrokortizón topická, Proctozón HC, chlórhexidín topický, Peridex, Proctosol-HC, Westcort

Operand Chlorhexidine Gluconate Nežiaduce účinky

chlórhexidín topický

osteoporóza – čo zvyšuje vaše riziko

Riziko osteoporózy sa s vekom zvyšuje, pretože kosti sa prirodzene stávajú tenšou. Ale zvyčajne nemá vplyv na ľudí až do veku 60 rokov.

Veci, ktoré zvyšujú riziko osteoporózy zahŕňajú

Medzi ďalšie rizikové faktory patrí

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vytvorila nástroj s názvom FRAX. Vaši lekári by mohli použiť nástroj FRAX na predpovedanie rizika zlomeniny súvisiacej s osteoporózou v nasledujúcich 10 rokoch. Môžete použiť aj tento nástroj. Prejdite na webovú stránku www.sheffield.ac.uk/FRAX a kliknite na kalkulačný nástroj. Ak ste mali testy hustoty kostného tkaniva na boku, môžete zadať skóre. Ak ste nemali tento test, môžete skóre nechať prázdne.

Majú rodinnú anamnézu osteoporózy. Ak bola vaša matka, otec alebo súrodenec diagnostikovaná osteoporóza alebo má zlomené kosti od ľahkého zranenia, máte väčšiu pravdepodobnosť osteoporózy; Dokončenie menopauzy. Estrogén chráni ženy pred stratou kostnej hmoty a hladiny estrogénu po menopauze klesajú. Ženy, ktorých vaječníky nefungujú správne alebo boli odstránené, sú tiež ohrozené z dôvodu nižších hladín estrogénu.

Fajčenia. Ľudia, ktorí fajčia, strácajú hrúbku kostí rýchlejšie ako nefajčiari; Používanie alkoholu. Ťažké užívanie alkoholu môže znížiť tvorbu kostí a zvyšuje riziko pádu. Ťažké užívanie alkoholu je viac ako 2 štandardné nápoje denne pre mužov a viac ako 1 nápoj denne pre ženy; Malé alebo žiadne cvičenie. Hmotnosť-cvičenia cvičenie patrí chôdza, jogging, schodisko lezenie, tanec a zdvíhanie závažia. Kosti udržiavajú silné a zdravé tým, že pracujú svaly a kosti proti gravitácii. Cvičenie môže zlepšiť váš zostatok a znížiť riziko pádu; Chudá strava. Diéta s nízkym obsahom potravín obsahujúcich vápnik a vitamín D zvyšuje riziko stenčenia kostí.

Užívanie kortikosteroidov alebo niektorých iných liekov; Je neaktívny alebo lôžko po dlhú dobu; Nadmerné diéty alebo poruchy príjmu potravy, ako je anorexia nervosa; Byť ženskou športovkou, ak máte málo alebo nepravidelný menštruačný cyklus kvôli nízkymu telesnému tuku.

objavili sa nové zmeny genetickej imunitnej poruchy

PASLI choroba tiež spôsobená mutáciami v druhom géne

Pozadie

vedci v oblasti teórie zistili, že existuje zmena ochorenia PASLI, imunitnej poruchy, ktorá spôsobuje chronické infekcie a zvyšuje riziko rakoviny. Okrem mutácií v géne nazvanom PIK3CD, PASLI je tiež výsledkom mutácií v géne PIK3R1. Obidva gény sú potrebné na produkciu proteínov PI3K, ktoré riadia rast a aktivitu mnohých typov imunitných buniek. Štúdia sa objaví v online publikácii The Journal of Experimental Medicine (8.

V roku 2013 identifikovali výskumní pracovníci novú chorobu imunitnej nedostatočnosti nazvanú PASLI. Tento stav bol pomenovaný po zmutovanom géne a jeho príznakoch (p101 delta aktivujúca mutácia spôsobujúca senestujúce T bunky, lymfadenopatiu a imunodeficienciu). Pacienti s PASLI majú opakované vírusové a bakteriálne infekcie a niektorí vyvinuli lymfóm, typ rakoviny spojenej s infekciou vírusom Epstein-Barr.

Výsledky štúdie

Proteíny PI3K sú zložené z katalytickej a regulačnej podjednotky, pričom katalytická časť pôsobí ako urýchľovač aktivity PI3K a regulačná časť pôsobí ako brzda. Výskumníci zistili, že mutácie v PIK3CD, ktoré ovplyvňujú katalytickú jednotku, nazývané p110 delta, vytvárajú hyperaktívny proteín PI3K. Prerušením vývoja imunitných buniek spôsobujú mutácie náchylnosť k infekciám. Od tohto objavu bolo približne 80 pacientom diagnostikovaných PASLI na celom svete a očakáva sa, že počet týchto pacientov porastie.

význam

V najnovšej štúdii našli výskumní pracovníci štyria pacienti s PASLI podobnými symptómami, ktorí nemali mutácie PIK3CD. Namiesto toho majú títo pacienti mutáciu v inom géne nazvanom PIK3R1, ktorý ovplyvňuje regulačnú jednotku proteínu PI3K nazvanú p85 alfa. Podobne ako známe mutácie PASLI, nové mutácie vedú k hyperaktívnemu PI3K, ktorý narušuje vývoj imunitných buniek.

Je zaujímavé, že nová mutácia vytvára symptómy, ktoré sa značne líšia od iných zdedených mutácií PIK3R1 spojených s rôznymi ochoreniami. Mutácie identifikované v tejto štúdii sa vyskytujú v oblasti p85 alfa, ktorá interaguje s p110 delta, zabraňujúcemu p85 alfa regulovať aktivitu PI3K. PIK3R1 mutácie spojené s inými ochoreniami sú umiestnené inde a pravdepodobne narušujú rôzne funkcie.

Ďalšie kroky

Štúdia identifikovala novú genetickú príčinu ochorenia PASLI. Stanovuje tiež dve varianty ochorenia: PASLI-CD a PASLI-R1, v závislosti od toho, ktorý gén je mutovaný. Výsledky ukazujú, že aktivita proteínu PI3K v imunitných bunkách je regulovaná presnými zmenami v dvoch génoch. Rozumom týchto rozdielov môžu výskumníci optimalizovať terapie pre PASLI a iné choroby závislé od PI3K.

Predtým výskumní pracovníci skúšali liečbu nazývanú rapamycín, ktorá zmiernila príznaky, ale nevyliečila chorobu PASLI. Pretože rapamycín má vplyv na proteíny okrem PI3K, výskumníci hľadali terapie, ktoré môžu potlačiť PI3K priamo. V budúcnosti sa zameriavajú na testovanie liekov špecifických pre PI3K u pacientov s PASLI.

referencie

Lucas CL, Zhang Y, Venida A, Wang Y, Hughes J, McElwee J, Butrick M, Matthews H, Price S, Biancalana M, Wang X, Richards M, Pozos T, Barlan I, Ozen A, Rao VK, , a Lenardo MJ. Heterozygotná zostrihová mutácia v PIK3R1 spôsobuje lymfoproliferáciu ľudskej imunodeficiencie v dôsledku dominantnej aktivácie PI3K. Časopis experimentálnej medicíny (2014).

Laboratórium Dr. Lenarda

obagi crx systém c objasňujúci sérum

Pomôcť napraviť včasné príznaky starnutia a poškodenia kože predtým, ako sa stanú problémom! Tento systém včasného zásahu pomáha udržiavať pokožku chránenú a proaktívne rieši nové príznaky poškodenia kože, ktoré obnovujú a udržiavajú mladistvú zdravo vyzerajúcu pleť. Systém Obagi-C Rx je unikátny režim starostlivosti o pleť, ktorý kombinuje výhody obidvoch hydrochinónov s predpísanou silou a silu vitamínu C.

Pred použitím systému Obagi-C Rx si prečítajte tieto informácie o produkte. Akékoľvek otázky týkajúce sa vášho konkrétneho režimu starostlivosti o pleť by mali byť adresované vášmu lekárovi. Viac informácií o systéme Obagi-C Rx alebo iných systémoch Obagi® nájdete na našej webovej stránke obagi.com.

Len Rx

Liečba by mala byť obmedzená na relatívne malé oblasti tela naraz, pretože niektorí pacienti majú prechodné zakalenie kože a mierny pocit pálenia, čo nevylučuje liečbu.

Distribuované spoločnosťou OMP, Inc., Long Beach, CA 90806

2012 Obagi Medical Products, Inc. obagi.com

Vyrobené v USA 60501511Z 09/12

NDC # 62032-106-10

C-CLARIFYING SERUM

SÉRIA OCHRANA KOŽE; S VITAMÍNOM C 10%; HYDROQUINONE USP, 4%; RX ONLY

Z NORMÁLNEHO POKYNU NA SUŠENÚ KOŽU

AM

1fl. oz. (30 ml)

objekty v uchu – prehľad tém

Trendy riadenia bolesti

Problémy s objektmi v uchu najčastejšie sa vyskytujú u detí mladších ako 5 rokov a u ľudí, ktorí majú problémy s myslením a zdôvodnením, ako je intelektuálne postihnutie alebo Alzheimerova choroba.

Niektoré objekty v uchu spôsobujú viac problémov ako iné.

Čím dlhšie zostane objekt v uchu, tým je ťažšie ho odstrániť. Čím dlhšie zostane objekt v uchu, tým väčšia je pravdepodobnosť infekcie. Ak je objekt v uchu dlhší ako 24 hodín, je potrebná návšteva lekára.

Naliehavá návšteva lekára je potrebná vždy, keď sa do ucha umiestni disková batéria alebo sa objavia príznaky poranenia po vložení predmetu do ucha. Príznaky zranenia zahŕňajú náhlu stratu sluchu, strednú až silnú bolesť, závrat alebo krvácanie.

Skontrolujte svoje príznaky a rozhodnite sa, či a kedy by ste mali navštíviť lekára.

Hmyz alebo predmet v uchu môže spôsobiť minimálne príznaky. Malé dieťa sa môže sťažovať na nepohodlie alebo nezvyčajné zvuky v uchu. V tomto prípade je rozumné pokúsiť sa objekt odstrániť. Ak objekt nemožno odstrániť, môže sa v nasledujúcich 24 hodinách vyskytnúť sám; Potravinové predmety sa môžu umiestniť do ucha. Suché potraviny sa rozširujú, keď sú vlhké. Semená, ako sú fazuľa, hrášok alebo popcorn, sa môžu zväčšovať z vlhkosti zvukovodu, čo je ťažšie ich odstrániť. Predmety môžu spôsobiť bolesť a stratu sluchu, pretože sa rozširujú, aby sa vyplnil zvukový kanál. Podráždenie môže spôsobiť, že z ucha vytečie zle páchnuce tekutina; Špička alebo kúsok bavlny z bavlneného tampónu sa môžu ukladať do ušného kanála, ak sa použije na vyčistenie ušného kanálika alebo na odstránenie iného predmetu; Diskové batérie (nazývané aj batérie s tlačidlovými článkami) sú nebezpečnejšie ako iné predmety a mali by sa ihneď odstrániť. Vlhké tkanivo v zvukovom kanáli môže spôsobiť, že batéria rýchlo uvoľní silné chemikálie (alkalické), často za menej ako 1 hodinu. Tieto chemikálie môžu spôsobiť ťažké popáleniny a zjazvenie za 4 hodiny.