liečba nemalobunkového karcinómu pľúc (pdqâ®): liečba [] – súčasná liečba nsclc

Štandardné možnosti liečby pre opakované NSCLC

Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) je najbežnejším typom rakoviny pľúc. NSCLC s preskupením anaplastických lymfómových kináz (ALK) je zriedkavou formou tejto rakoviny; Pochopenie základov vám môže pomôcť lepšie spravovať svoje zdravie. Tiež vám uľahčí hovoriť so svojimi lekármi o vašej starostlivosti a liečbe. Tu je to, čo potrebujete vedieť.

Radiačná terapia môže poskytnúť vynikajúce zmiernenie symptómov z lokalizovanej nádorovej hmoty.

Použitie chemoterapie prinieslo objektívne reakcie a malé zlepšenie prežitia u pacientov s metastatickým ochorením. [12] [Úroveň dôkazu: 1iiA] V štúdiách, ktoré skúmali symptomatickú odpoveď, bolo hlásené zlepšenie subjektívnych symptómov častejšie ako objektívna [13, 14] Informovaným pacientom s dobrým výkonným statusom (PS) a symptomatickou recidívou môže byť ponúknutá liečba chemoterapeutickým režimom založeným na platine na zmiernenie symptómov. U pacientov, u ktorých došlo k relapsu po chemoterapii na báze platiny, sa môže zvážiť liečba druhej línie.

Dôkazy (chemoterapia a cielená liečba)