naproxen a ezomeprazol (orálna cesta)

dávkovanie

Zmeškaná dávka

Používajte tento liek presne podľa pokynov lekára. Neužívajte viac, neužívajte to častejšie a neužívajte ho dlhšie, ako Vám to nariadil lekár. Užívanie príliš veľkého množstva tohto lieku môže zvýšiť pravdepodobnosť nežiaducich účinkov, najmä u starších pacientov.

Tento liek by mal obsahovať sprievodcu liekom. Prečítajte si pozorne tieto pokyny. Ak máte akékoľvek otázky, opýtajte sa svojho lekára.

Najlepšie je užívať tento liek na prázdny žalúdok asi 30 minút pred jedlom.

Prehltnite tabletu s oneskoreným uvoľňovaním s vodou. Nepretrhávajte, nerozdrvujte, nehojte, ani ho nerozoberajte.

Váš lekár vám môže povedať, že užívate vitamín D a doplnky vápnika počas užívania tohto lieku.

Dávka tohto lieku sa bude líšiť u rôznych pacientov. Dodržujte pokyny lekára alebo pokyny na štítku. Nasledujúce informácie zahŕňajú iba priemerné dávky tohto lieku. Ak je vaša dávka iná, nezmení ju, pokiaľ Vám to lekár nepovie.

skladovanie

Množstvo lieku, ktoré užívate, závisí od intenzity lieku. Taktiež počet dávok, ktoré užívate každý deň, časový interval medzi dávkami a dĺžka užívania lieku závisia od zdravotného problému, pre ktorý užívate liek.

Ak vynecháte dávku tohto lieku, užite ho čo najskôr. Ak však máte skoro čas na ďalšiu dávku, preskočte vynechanú dávku a vráťte sa na svoj pravidelný dávkovací režim. Nezdvojujte dávky.

Uchovávajte lieky v uzavretej nádobe pri izbovej teplote, mimo dosahu tepla, vlhkosti a priamemu svetlu. Chráňte pred mrazom.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Neuchovávajte neaktuálne lieky alebo lieky, ktoré už nie sú potrebné.

Opýtajte sa svojho zdravotníckeho pracovníka, ako by ste mali zlikvidovať akýkoľvek liek, ktorý nepoužívate.