nelarabín (intravenózna cesta) a obchodné názvy

Nelarabine patrí do skupiny liekov nazývaných antineoplastika. Používa sa na liečbu špecifických typov rakoviny nazývaných akútna lymfoblastická leukémia T-buniek (T-ALL) a lymfoblastický lymfóm T-buniek (T-LBL).

Nelarabín narúša rast rakovinových buniek, ktoré sú nakoniec zničené. Keďže rast normálnych telových buniek môže byť tiež ovplyvnený nelarabínom, objavia sa aj ďalšie účinky. Niektoré z nich môžu byť závažné a musia byť hlásené Vášmu lekárovi. Iné účinky nemusia byť závažné, ale môžu spôsobiť obavy.

Skôr ako začnete liečbu nelarabínom, vy a váš lekár by ste mali hovoriť o tom, ako dobre tento liek urobí, ako aj o možných rizikách jeho používania. Tento liek sa zvyčajne podáva pacientom, ktorí už použili najskôr aspoň dva ďalšie lieky proti rakovine.

Nelarabín má podávať len lekár alebo pod jeho dohľadom.

Tento liek je k dispozícii iba na základe lekárskeho predpisu.

riešenie

Tento liek je dostupný v nasledujúcich dávkových formách