nervové poruchy: čo to znamená?

Pojem “nervové poruchy” sa niekedy používa na opísanie stresovej situácie, v ktorej niekto dočasne nie je schopný normálne fungovať v každodennom živote. Je všeobecne chápaný, že sa vyskytujú, keď sa životné požiadavky stanú fyzicky a emocionálne ohromujúcimi. Termín bol v minulosti často používaný na pokrytie rôznych duševných porúch, ale dnes sa používa menej často.

Nervové rozpad nie je však medicínsky termín, ani to neznamená špecifickú duševnú chorobu. To však neznamená, že je to normálna alebo zdravá odpoveď na stres. Nervový rozpad môže naznačovať základný problém duševného zdravia, ktorý vyžaduje pozornosť, ako je depresia alebo úzkosť.

Príznaky nervového zhroucenia sa líšia od človeka k človeku a závisia od základnej príčiny. Presne to, čo predstavuje nervové zrútenie, sa tiež líši od jednej kultúry k druhej. Vo všeobecnosti sa rozumie, že osoba už nie je schopná normálne fungovať. Napríklad, on alebo ona môže

Mnohé ďalšie nezvyčajné alebo dysfunkčné správanie sa môžu považovať za príznaky a symptómy nervového zhroucenia.

Ak máte obavy, že máte nervózny rozpad, získajte pomoc. Ak máte lekára v primárnej starostlivosti, porozprávajte sa s ním o vašich príznakoch a symptómoch alebo o pomoc od poskytovateľa duševného zdravia.

s