nesteroidných protizápalových činidiel

 
Všetky nesteroidné protizápalové látky (NSAID) sa líšia štruktúrou, ale všetky majú podobné antipyretické, protizápalové a analgetické vlastnosti.

NSAID účinkujú blokovaním enzýmu cyklooxygenázy (COX), čím zabraňujú tvorbe prostaglandínov a tromboxánov, ktoré sa produkujú ako súčasť zápalovej odpovede.

Existujú dva typy COX enzýmov, COX-1 a COX-2. COX-1 sa exprimuje vo väčšine tkanív vrátane krvných doštičiek. COX-2 je indukovaný v zápalových bunkách, keď sú aktivované, a primárne zápalové cytokíny (interleukín-1 a tumor nekrotizujúci faktor alfa). Enzým COX-2 je zodpovedný za produkciu mediátorov zápalu. Väčšina NSAIDs je inhibítorom obidvoch izoenzýmov. Protizápalové pôsobenie NSAID je hlavne spôsobené inhibíciou COX-2 a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú z veľkej časti spôsobené inhibíciou COX-1.

Môžu existovať značné rozdiely v odpovedi jednotlivých pacientov a tolerancii na rôzne NSAID.

Zdravotné stavy spojené s nesteroidnými protizápalovými látkami