netupitant a palonosetron

Terapeutická trieda: antiemetikum

Použitie pre netupitant a palonosetron

Farmakologická trieda: antagonista receptora neurokinínu-1

netupitant a palonosetron sú k dispozícii iba na základe lekárskeho predpisu.

Pri rozhodovaní o používaní lieku sa musí zvážiť riziko užívania lieku v porovnaní s dobrou účinnosťou. Toto je rozhodnutie, ktoré vy a váš lekár urobíte. Pre netupitant a palonosetron je potrebné zvážiť nasledujúce

Informujte svojho lekára, ak ste niekedy mali nejakú nezvyčajnú alebo alergickú reakciu na netopitant a palonosetron alebo na iné lieky. Tiež informujte svojho zdravotníka, ak máte akékoľvek iné typy alergií, ako napríklad potraviny, farbivá, konzervačné látky alebo zvieratá. V prípade výrobkov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, si pozorne prečítajte štítky alebo zložky obalu.

Neboli vykonané vhodné štúdie o vzťahu veku na účinky kombinácie netupitantu a palonosetronu v detskej populácii. Bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené.

Vhodné štúdie, ktoré sa doteraz vykonali, nepreukázali geriatrický špecifický problém, ktorý by obmedzil užitočnosť kombinácie netupitantu a palonosetronu u starších pacientov. Starší pacienti však majú väčšiu pravdepodobnosť problémov s obličkami, pečeňou alebo srdcom, čo môže vyžadovať opatrnosť u pacientov užívajúcich kombináciu netupitantu a palonosetronu.

Nie sú k dispozícii dostatočné štúdie u žien na určenie rizika pre deti pri používaní tohto lieku počas dojčenia. Odvážte potenciálne prínosy pred potenciálnymi rizikami predtým, ako užijete tento liek počas dojčenia.

Pred užívaním netupitantu a palonosetronu

Hoci niektoré lieky sa vôbec nesmú používať spoločne, v iných prípadoch sa môžu používať dva rôzne lieky, a to aj vtedy, ak sa môže vyskytnúť interakcia. V týchto prípadoch môže Váš lekár chcieť zmeniť dávku alebo môžu byť potrebné ďalšie opatrenia. Keď užívate netupitant a palonosetron, je obzvlášť dôležité, aby vaši zdravotnícki pracovníci vedeli, či užívate niektorý z liekov uvedených nižšie. Nasledujúce interakcie boli vybrané na základe ich potenciálneho významu a nie sú nevyhnutne všetky.

Použitie netupitantu a palonosetronu s niektorým z nasledujúcich liekov sa neodporúča. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že s týmito liekmi nebudú liečiť alebo zmeniť niektoré iné lieky, ktoré užívate.

Použitie netupitantu a palonosetronu s niektorým z nasledujúcich liekov sa zvyčajne neodporúča, ale v niektorých prípadoch sa môže vyžadovať. Ak sú oba lieky predpísané spoločne, lekár môže zmeniť dávku alebo ako často užívate jeden alebo obidva lieky.

Použitie netupitantu a palonosetronu s niektorým z nasledujúcich liekov môže spôsobiť zvýšené riziko niektorých vedľajších účinkov, ale použitie oboch liekov môže byť pre vás najlepšou liečbou. Ak sú oba lieky predpísané spoločne, lekár môže zmeniť dávku alebo ako často užívate jeden alebo obidva lieky.

Niektoré lieky by sa nemali používať v čase alebo v čase, keď sa jesť jedlo alebo jesť určité druhy potravín, pretože sa môžu vyskytnúť interakcie. Používanie alkoholu alebo tabaku s určitými liekmi môže tiež spôsobiť vzájomné pôsobenie. Diskutujte so svojím lekárom o používaní lieku s jedlom, alkoholom alebo tabakom.

Užívajte netupitant a palonosetron iba podľa pokynov lekára. Neužívajte viac, neužívajte to častejšie a neužívajte ho dlhšie, než Vám nariadil lekár.

netopitant a palonosetron by mali obsahovať príbalový leták pre pacientov. Prečítajte si pozorne pokyny a postupujte podľa nich. Ak máte akékoľvek otázky, opýtajte sa svojho lekára.

Vezmite si netopitant a palonosetron s jedlom alebo bez jedla.

Dávka netupitantu a palonosetronu bude u rôznych pacientov rozdielna. Dodržujte pokyny lekára alebo pokyny na štítku. Nasledujúce informácie zahŕňajú iba priemerné dávky netupitantu a palonosetronu. Ak je vaša dávka iná, nezmení ju, pokiaľ Vám to lekár nepovie.

Množstvo lieku, ktoré užívate, závisí od intenzity lieku. Taktiež počet dávok, ktoré užívate každý deň, časový interval medzi dávkami a dĺžka užívania lieku závisia od zdravotného problému, pre ktorý užívate liek.

Ak vynecháte dávku netopitantu a palonosetronu, užite ho čo najskôr. Ak však máte skoro čas na ďalšiu dávku, preskočte vynechanú dávku a vráťte sa na svoj pravidelný dávkovací režim. Nezdvojujte dávky.

Uchovávajte lieky v uzavretej nádobe pri izbovej teplote, mimo dosahu tepla, vlhkosti a priamemu svetlu. Chráňte pred mrazom.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Neuchovávajte neaktuálne lieky alebo lieky, ktoré už nie sú potrebné.

Opýtajte sa svojho zdravotníckeho pracovníka, ako by ste mali zlikvidovať akýkoľvek liek, ktorý nepoužívate.

Informujte sa u svojho lekára, či po ukončení liečby v nemocnici alebo v centre liečby rakoviny pokračuje ťažká nevoľnosť a vracanie.

netopitant a palonosetron môžu spôsobiť závažné alergické reakcie vrátane anafylaxie. Anafylaxia môže byť život ohrozujúca a vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Ak máte vyrážku, rýchly tlkot srdca, horúčku, žihľavku, svrbenie, podráždenie, chrapot, bolesť kĺbov, stuhnutosť alebo opuch, vyrážka, začervenanie kože, opuch očných viečok, tváre, pery, alebo nohy, tesnosť v hrudníku alebo problémy s dýchaním alebo prehĺtaním po použití netopitantu a palonosetronu.

netopitant a palonosetron môžu spôsobiť závažný stav nazývaný serotonínový syndróm, ak sa užíva spolu s niektorými liekmi, ako sú fentanyl (Abstral®, Duragesic®), lítium (Eskalith®, Lithobid®), inhibítor MAO (ako je injekcia metylénovej modrej, Eldepryl®, Marplan®, Nardil®, Parnate®), lieky na liečbu migrénových bolestí hlavy (ako je tramadol, Ultram®) alebo lieky na liečbu depresie (napr. Fluoxetín, mirtazapín, paroxetín, Celexa®, Effexor®, Lexapro®, Zoloft®). Skôr ako začnete užívať akékoľvek iné lieky s kombináciou netupitantu a palonosetronu, poraďte sa so svojím lekárom.

Správne použitie netopitantu a palonosetronu

Neužívajte iné lieky, pokiaľ neboli prerokované so svojím lekárom. Patria sem lieky na predpis alebo bez predpisu (OTC) a bylinné alebo vitamínové doplnky.

Spolu s potrebnými účinkami môže liek spôsobiť nežiaduce účinky. Hoci nie všetky tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť, ak sa vyskytnú, môžu potrebovať lekársku pomoc.

Okamžite sa poraďte s lekárom, ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov

Môžu sa vyskytnúť niektoré vedľajšie účinky, ktoré obvykle nepotrebujú lekársku pomoc. Tieto vedľajšie účinky môžu počas liečby zmiznúť, keď sa vaše telo prispôsobí lieku. Tiež váš zdravotnícky pracovník môže byť schopný povedať vám o spôsoboch, ako zabrániť alebo znížiť niektoré z týchto vedľajších účinkov. Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov pretrváva alebo je obťažujúci, alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho zdravotníka

Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené, sa môžu vyskytnúť aj u niektorých pacientov. Ak spozorujete akékoľvek iné účinky, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka.

Dostupnosť iba pre Rx predpis

Bezpečnostné opatrenia pri používaní netupitantu a palonosetronu

Gravidita Kategória C Riziko nemožno vylúčiť

Program CSA N Nie je kontrolovaným liekom

História schválení Kalendár histórie liekov v FDA

Nevoľnosť / vracanie, chemoterapia indukovaná lorazepamom, ativanom, ondansetronom, zofranom, dexametazónom, metoklopramidom, reglanom, decadronom, marinolom, dronabinolom, zofranom ODT, emend, granisetron, aloxi, aprepitant, nabilon, palonosetron, , Dexasone

 alebo pripojte sa k podpornej skupine netupitant / palonosetron a spojte sa s ostatnými, ktorí majú podobné záujmy.

netupitant a palonosetron vedľajšie účinky

netupitant / palonosetron