Nevanac očné kvapky: použitie, dávkovanie a vedľajšie účinky

Čo je Nevanac?

Nevanac sa používa na zníženie bolesti a opuchu po operácii šedého zákalu.

Nevanac sa môže používať aj na iné účely, ktoré nie sú uvedené v tomto sprievodcovi liekov.

Nepoužívajte Nevanac, ak ste alergický na nepafenak.

Dôležitá informácia

Skôr ako použijete Nevanac, povedzte to svojmu lekárovi, ak ste alergický na iné očné kvapky alebo máte diabetes, syndróm suchého oka, artritídu alebo krvácanie alebo poruchy krvného zrážania, ako je hemofília.

Nepoužívajte Nevanac dlhšie ako 14 dní po operácii, pokiaľ Vám to lekár nepovie.

Nepoužívajte tento liek počas nosenia kontaktných šošoviek. Nevanac môže obsahovať konzervačné činidlo, ktoré môže odfarbiť mäkké kontaktné šošovky. Pred použitím kontaktných šošoviek počkajte aspoň 15 minút po použití tohto lieku.

Nedotýkajte sa konca očnej kvapky ani ju neumiestňujte priamo na oko. Kontaminovaná kvapkadlo môže infikovať oko, čo môže viesť k vážnym problémom s videním.

Pred použitím Nevanacu

Nepoužívajte Nevanac, ak ste alergický na nepafenak.

Aby ste sa uistili, že je Nevanac pre vás bezpečný, povedzte to svojmu lekárovi, ak máte

cukrovka

syndróm suchého oka

alergia na akékoľvek iné očné kvapky

artritída; alebo

porucha krvácania alebo krvného zrážania, ako je hemofília.

v gravidite kategórie C. Nie je známe, či Nevanac poškodí nenarodené dieťa. Informujte svojho lekára, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť počas užívania tohto lieku.

Pozri tiež: Upozornenia týkajúce sa tehotenstva a dojčenia (podrobnejšie)

Nie je známe, či nepafenac prechádza do materského mlieka alebo či môže poškodiť kojenca. Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte dieťa.

Použite Nevanac presne tak, ako Vám predpísal lekár. Postupujte podľa všetkých pokynov na štítku s predpismi. Nepoužívajte tento liek vo väčších alebo menších množstvách alebo dlhšie, ako je odporúčané.

Nepoužívajte tento liek počas nosenia kontaktných šošoviek. Nevanac môže obsahovať konzervačné činidlo, ktoré môže odfarbiť mäkké kontaktné šošovky. Pred použitím kontaktných šošoviek počkajte aspoň 15 minút po použití tohto lieku.

Nepoužívajte Nevanac dlhšie ako 14 dní po operácii, pokiaľ Vám to lekár nepovie.

Pred použitím očných kvapiek si umyte ruky.

Očné kvapky dobre pretrepte tesne pred použitím.

Aplikovať očné kvapky

Nadvihnite mierne chrbát a vytiahnite dolné viečko a vytvorte malé vrecko. Držte kvapka nad oko hrotom dolu. Pozrite sa hore a ďaleko od kvapkadla a vytlačte kvapku.

Zatvorte oko a jemne pritlačte prst do vnútorného rohu oka asi 1 minútu, aby sa tekutina nedostala do odvodňovacieho potrubia.

Použite iba počet kvapiek, ktoré Vám lekár predpísal. Ak používate viac ako jednu kvapku, počkajte asi 5 minút medzi kvapkami.

Ako mám používať Nevanac?

Počkajte aspoň 10 minút pred použitím iných očných kvapiek, ktoré Vám lekár predpísal.

Nedotýkajte sa konca očnej kvapky ani ju neumiestňujte priamo na oko. Kontaminovaná kvapkadlo môže infikovať oko, čo môže viesť k vážnym problémom s videním.

Nepoužívajte očné kvapky, ak kvapalina zmenila farby alebo má častice v nej. Zavolajte lekárnika pre nový liek.

Používajte iné očné kvapky, ktoré Vám lekár predpísal, vrátane kvapiek na liečbu glaukómu. Používajte iba lieky na oči, ktoré Vám lekár predpísal.

Skladujte Nevanac pri izbovej teplote mimo vlhkosti a tepla. Neuchovávajte v mrazničke. Fľašu udržiavajte tesne uzavretú, keď ju nepoužívate.

Použite vynechanú dávku hneď, ako si spomeniete. Vynechajte vynechanú dávku, ak je takmer čas na ďalšiu plánovanú dávku. Nepoužívajte ďalší liek na doplnenie zmeškanej dávky.

Nepoužívajte iné lieky na oči, pokiaľ vám to lekár nepovie.

Ak máte akýkoľvek z týchto príznakov alergickej reakcie na Nevanac, získate pomoc v naliehavých prípadoch: žihľavka; ťažké dýchanie; opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla.

Okamžite zavolajte lekára, ak máte

problémy s videním

krustovanie alebo odvodnenie vašich očí

Čo sa stane, ak mi chýba dávka?

opuchnuté viečka; alebo

Čo sa stane, keď predávam?

ťažká bolesť oka.

Ďalšie časté vedľajšie účinky lieku Nevanac sa môžu vyskytnúť s väčšou pravdepodobnosťou (niektoré sú dôsledky operácie katarakty a nie vedľajšie účinky lieku)

Čo by som sa mal vyhnúť?

suchý alebo lepkavý pocit v oku

pocit, že niečo je vo vašom oku

sčervenanie očí

Nevanac vedľajšie účinky

svrbenie alebo zalievanie oka

zvýšená citlivosť na svetlo

bolesť hlavy

nevoľnosť, vracanie; alebo

upchatý nos.

Informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate, ao tých, ktoré začnete alebo prestanete používať počas liečby Nevanacom, najmä iných steroidných očných kvapiek.

Nie je pravdepodobné, že iné lieky, ktoré užívate perorálne alebo injekčne, budú mať vplyv na nepafenak používaný v očiach. Ale veľa liekov sa môže vzájomne ovplyvňovať. Povedzte každému z vašich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o všetkých liekoch, ktoré užívate, vrátane liekov na predpis a voľne predajných liekov, vitamínov a rastlinných produktov.

3.02.2013-01-17, 2:34:51

Gravidita Kategória C Riziko nemožno vylúčiť

Program CSA N Nie je kontrolovaným liekom

História schválení Kalendár histórie liekov vo vláde

Pooperačný očný zápal dystrofénového diklofenaku, oftalmický prednizolón, oftalmický ketorolak, Lotemax, Durezol, Prolensa, flurbiprofen, oftalmický, Ilevro, Acular, Alrex, bromfenac oftalmický

Pooperačný zvýšený intraokulárny tlak Ilevro, Iopidine, nepafenac oftalmický, apraklonidínový oftalmický

Aké ďalšie lieky ovplyvnia Nevanac?

Nevanac (nepafenac oftalmický)