ofloxacin (ušné) správne použitie

dávkovanie

Zmeškaná dávka

Ofloxacinové očné tiene sú dodávané s informáciami a pokynmi pre pacienta (Príručka liekov). Dbajte na to, aby ste tieto návody prečítali pred použitím ušných pier. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.

Použit

Ak chcete úplne vylúčiť infekciu, pokračujte v užívaní tohto lieku počas celej liečby, a to aj vtedy, ak vaše príznaky zmizli. Nenechajte si ujsť žiadne dávky.

Dávka tohto lieku sa bude líšiť u rôznych pacientov. Dodržujte pokyny lekára alebo pokyny na štítku. Nasledujúce informácie zahŕňajú iba priemerné dávky tohto lieku. Ak je vaša dávka iná, nezmení ju, pokiaľ Vám to lekár nepovie.

Množstvo lieku, ktoré užívate, závisí od intenzity lieku. Taktiež počet dávok, ktoré užívate každý deň, časový interval medzi dávkami a dĺžka užívania lieku závisia od zdravotného problému, pre ktorý užívate liek.

Ak vynecháte dávku tohto lieku, užite ho čo najskôr. Ak však máte skoro čas na ďalšiu dávku, preskočte vynechanú dávku a vráťte sa na svoj pravidelný dávkovací režim. Nezdvojujte dávky.

skladovanie

Uchovávajte lieky v uzavretej nádobe pri izbovej teplote, mimo dosahu tepla, vlhkosti a priamemu svetlu. Chráňte pred mrazom.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Neuchovávajte neaktuálne lieky alebo lieky, ktoré už nie sú potrebné.