olaparib (orálna cesta) správne použitie

dávkovanie

Zmeškaná dávka

Lieky používané na liečbu rakoviny sú veľmi silné a môžu mať mnoho vedľajších účinkov. Pred použitím tohto lieku sa uistite, že ste pochopili všetky riziká a prínosy. Je dôležité, aby ste počas liečby úzko spolupracovali so svojím lekárom.

Užívajte tento liek presne podľa pokynov lekára. Neužívajte viac, neužívajte to častejšie a neužívajte ho dlhšie, než Vám nariadil lekár. Ak to urobíte, môže sa zvýšiť pravdepodobnosť vedľajších účinkov.

Tento liek sa zvyčajne dodáva s liekmi. Prečítajte si pozorne pokyny a postupujte podľa nich. Ak máte akékoľvek otázky, opýtajte sa svojho lekára.

Kapsule prehltnite celé. Nepoužívajte ich, neroztrhajte, nehubujte, neotvárajte ich ani ich nerozoberajte. Neužívajte tobolky, ak vyzerajú poškodené alebo majú únik.

Nejedzte grapefruit alebo sevillské pomaranče ani nepijte grapefruitovú šťavu počas užívania tohto lieku.

Dávka tohto lieku sa bude líšiť u rôznych pacientov. Dodržujte pokyny lekára alebo pokyny na štítku. Nasledujúce informácie zahŕňajú iba priemerné dávky tohto lieku. Ak je vaša dávka iná, nezmení ju, pokiaľ Vám to lekár nepovie.

skladovanie

Množstvo lieku, ktoré užívate, závisí od intenzity lieku. Taktiež počet dávok, ktoré užívate každý deň, časový interval medzi dávkami a dĺžka užívania lieku závisia od zdravotného problému, pre ktorý užívate liek.

Ak vynecháte dávku tohto lieku, vynechajte vynechanú dávku a vráťte sa k pravidelnému dávkovaniu. Nezdvojujte dávky.

Uchovávajte lieky v uzavretej nádobe pri izbovej teplote, mimo dosahu tepla, vlhkosti a priamemu svetlu. Chráňte pred mrazom.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Neuchovávajte neaktuálne lieky alebo lieky, ktoré už nie sú potrebné.

Opýtajte sa svojho zdravotníckeho pracovníka, ako by ste mali zlikvidovať akýkoľvek liek, ktorý nepoužívate.