ombitasvir, paritaprevir, ritonavir a dasabuvir (orálna cesta)

dávkovanie

Zmeškaná dávka

Ak chcete úplne vylúčiť Vašu infekciu, Viekira Pak ™ môže alebo nemusí byť užívaný spolu s ribavirínom počas celej liečby, aj keď sa začnete po niekoľkých dňoch cítiť lepšie. Tiež je dôležité udržať množstvo lieku vo vašom tele na stabilnej úrovni. Aby ste udržali sumu konštantnú, musí sa Viekira Pak ™ používať pravidelne.

Tento liek by mal obsahovať sprievodcu liekom. Prečítajte si pozorne pokyny a postupujte podľa nich. Ak máte akékoľvek otázky, opýtajte sa svojho lekára.

Viekira Pak ™ obsahuje 2 rôzne typy tabliet: ružovú tabletu (obsahuje fixnú kombináciu dávok ombitasvíru, paritaprevir, ritonavir) a béžovú tabletu (obsahuje dasabuvir). Tieto tablety sa majú užívať s ribavirínom alebo bez ribavirínu, ako Vám predpísal lekár.

Užívajte tento liek s jedlom.

Dávka tohto lieku sa bude líšiť u rôznych pacientov. Dodržujte pokyny lekára alebo pokyny na štítku. Nasledujúce informácie zahŕňajú iba priemerné dávky tohto lieku. Ak je vaša dávka iná, nezmení ju, pokiaľ Vám to lekár nepovie.

Množstvo lieku, ktoré užívate, závisí od intenzity lieku. Taktiež počet dávok, ktoré užívate každý deň, časový interval medzi dávkami a dĺžka užívania lieku závisia od zdravotného problému, pre ktorý užívate liek.

skladovanie

Ak vynecháte dávku tohto lieku, užite ho čo najskôr. Ak však máte skoro čas na ďalšiu dávku, preskočte vynechanú dávku a vráťte sa na svoj pravidelný dávkovací režim. Nezdvojujte dávky.

Ak je to menej ako 12 hodín od času, kedy bola Vaša dávka naplánovaná, užite si ružovú tabletu čo najskôr. Ak vynecháte dávku a je to viac ako 12 hodín od času, kedy bola dávka plánovaná, preskočte vynechanú dávku a užite nasledujúcu dávku v pravidelnom čase.

Ak je menej ako 6 hodín od času, kedy bola Vaša dávka naplánovaná, užite čo najskôr béžovú tabletu. Ak vynecháte dávku a je to viac ako 6 hodín od času, kedy bola Vaša dávka naplánovaná, preskočte vynechanú dávku a užite nasledujúcu dávku v normálnom čase.

Neužívajte ďalšie lieky, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak máte otázky, zavolajte svojho lekára.

Uchovávajte lieky v uzavretej nádobe pri izbovej teplote, mimo dosahu tepla, vlhkosti a priamemu svetlu. Chráňte pred mrazom.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Neuchovávajte neaktuálne lieky alebo lieky, ktoré už nie sú potrebné.

Opýtajte sa svojho zdravotníckeho pracovníka, ako by ste mali zlikvidovať akýkoľvek liek, ktorý nepoužívate.