omeprazolu a hydrogénuhličitanu sodného (orálna cesta), opis a obchodné názvy

Kombinácia omeprazolu a hydrogénuhličitanu sodného sa používa na liečbu určitých stavov, v ktorých je v žalúdku príliš veľa kyseliny. Používa sa na liečbu žalúdočných a duodenálnych vredov, erozívnej ezofagitídy a gastroezofageálneho refluxu (GERD). GERD je stav, keď kyselina v žalúdku premýva späť do pažeráka. Niekedy sa tento liek používa v kombinácii s antibiotikami (napr. Amoxicilínom, klaritromycínom) na liečbu vredov spojených s infekciou spôsobenou baktériou H. pylori (zárodky).

Kombinácia omeprazolu a bikarbonátu sodného sa používa na prevenciu krvácania z horného gastrointestinálneho traktu u vážne chorých pacientov.

Omeprazol je inhibítor protónovej pumpy (PPI). Funguje tým, že znižuje množstvo kyseliny produkovanej žalúdkom.

Biokarbonát sodný, tiež známy ako sóda na pečenie, je antacid. Funguje tým, že neutralizuje prebytok kyseliny v žalúdku.

Tento liek je k dispozícii iba na základe lekárskeho predpisu.

Paket; Capsule

Tento liek je dostupný v nasledujúcich dávkových formách