oxidu dusnatého (inhalačná cesta)

Je veľmi dôležité, aby váš dieťaťa lekár starostlivo skontroloval vaše dieťa pri príjme tohto lieku. To umožní lekárovi zistiť, či liek funguje správne a rozhodnúť, či má dieťa pokračovať v jeho užívaní.

Váš lekársky lekár tiež musí počas užívania tohto lieku sledovať dýchanie Vášho dieťaťa, hladinu kyslíka a ďalšie vitálne znaky.

Zastavenie tohto lieku naraz môže zvýšiť riziko Vášho dieťaťa, aby mal syndróm rebound pľúcnej hypertenzie. Príznaky zahŕňajú: modrasté pery alebo kožu, pomalý tlkot srdca, závraty, závrat alebo mdloby alebo znížený výkon srdca.

Tento liek môže spôsobiť zriedkavý, ale závažný krvný problém nazývaný methemoglobinémia. Váš lekársky lekár určí, koľko methemoglobínu sa nachádza v krvi vášho dieťaťa počas užívania tohto lieku.

Neužívajte iné lieky, pokiaľ neboli prerokované so svojím lekárom. Patria sem lieky na predpis alebo bez predpisu (OTC) a bylinné alebo vitamínové doplnky.